PRZEDSZKOLE - TRWA REKRUTACJA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA, ZAPRASZAMY DZIECI Z ROCZNIKÓW 2014, 2015, 2016, 2017 

Co oferujemy Państwa dzieciom?

Opiekę i wychowanie pod kierunkiem przygotowanej do tego nauczycielki z odpowiednim wykształceniem pedagogicznym i pasją do wykonywanej pracy. Codzienne zajęcia dydaktyczne i zabawy dla dzieci mające na celu indywidualny rozwój dziecka: intelektualny, ruchowy, manualny, społeczny i emocjonalny. Codzienny pobyt na podwórku w formie zabaw w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki. Uroczystości z udziałem rodzin: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Jasełka, Pasowanie na Przedszkolaka, cykl Warsztaty Kulinarne oraz Dbam o Zdrowie, Andrzejki, urodzinki oraz wiele, wiele innych...

Możliwość uczestnictwa w konkursach organizowanych przez nasze przedszkole.

Korzystanie z własnej biblioteki znajdującej się w naszym przedszkolu (również rodzice).

Spotkanie z przedstawicielami różnych zawodów m.in. policjantami, strażnikami miejskimi, strażakami.

Zapewniamy zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z psychologiem, zajęcia rytmiczno-taneczne, zajęcia sportowe ogólnorozwojowe, teatrzyki, koncerty, eksperymenty, warsztaty edukacyjne.

W ofercie zajęć dodatkowych posiadamy : piłkę nożną, judo, tańce, gimnastykę korekcyjną, j. angielski, logopedię indywidualną bądź grupową.

Jak przygotować dziecko do roli przedszkolaka?

Staraj się jak najwięcej mówić dziecku o przedszkolu, powinno ono wiedzieć, że będzie tam mgło się bawić, rysować, lepić z plasteliny, wycinać nożyczkami, śpiewać, malować itp. Razem wybierzcie się na zakupy i pozwól, aby dziecko wybrało potrzebne rzeczy do przedszkola np. szczoteczkę do zębów, kubeczek, worek na kapcie. Sprawdź czy dziecko potrafi samodzielnie wykonywać proste czynności tj. wkładać kapcie, jeść łyżką, myć ręce. Jeśli ma z tym problemy warto poświęcić czas na wspólne ćwiczenia.

ZAPEWNIAMY RODZICÓW, ŻE MNIEJ SAMODZIELNYM DZIECIOM SŁUŻYMY NASZĄ POMOCĄ PROSZĘ JEDNAK PAMIĘTAĆ, ŻE IM BARDZIEJ SAMODZIELNE JEST DZIECKO, TYM ŁATWIEJ I SZYBCIEJ PRZYSTOSUJE SIĘ DO NOWYCH WARUNKÓW

WPISOWE
W dniu podpisania Umowy pobierana jest opłata w kwocie 250 zł

WYPRAWKA + UBEZPIECZENIE
Pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu pobierana jest roczna opłata w kwocie 40 zł z tytułu ubezpieczenia NW
oraz roczna opłata w kwocie 400 zł z tytułu tzw. „wyprawki”

CZESNE do 5-go dnia każdego miesiąca
Miesięczna opłata stała za świadczone przez Przedszkole usługi zwana: „czesnym” w kwocie:

400 zł dla członków S.M. Ujeścisko, którzy nie mają zaległości rozliczeniowych przekraczających 2 miesiące

600 zł dla osób, które nie posiadają członkostwa w S.M. Ujeścisko

WYŻYWIENIE (płatne po zakończonym miesiącu tzw. „z dołu”)

13 zł dziennie – 5 posiłków dziennie

 

ADAPTACJA

Oferujemy Państwu również bezpłatną trzydniową adaptację dziecka - szczegóły do ustalenia z Dyrektorem placówki